Wat kan een payroll bedrijf voor jouw bedrijf doen?

Een payroll bedrijf neemt jou, letterlijk, de loonadministratie uit handen. Maar dat is láng niet het enige dat ze voor je kunnen doen. Wat denk je van de hele rompslomp rond de Wet Poortwachter? Je moet haast Personeel & Organisatie gestudeerd hebben om daar ook maar iets van te begrijpen. En dan nog veranderen de regels eens in de zoveel tijd. Nèt wanneer je denkt ze onder de knie te hebben… Een payroll bedrijf is van alle regeltjes op de hoogte.
Payroll

Is het wel verstandig om in zee te gaan met een payroll bedrijf?

Het is alleen verstandig om in zee te gaan met een payroll bedrijf als je zeker wilt weten dat jouw rechten en plichten en die van je werknemers goed beschermd en nageleefd worden. Hier kun je bij Smart Services zeker van uit gaan. Zij zijn aangesloten bij Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Wanneer je dat weet, weet je ook dat ze goed gecontroleerd worden op een correcte toepassing van de CAO, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Je weet dan dus dat je écht werk uit handen wordt genomen in plaats van er nog een zorg bij te krijgen. Payroll bij Smart Services heeft zelfs nog een certificaat: NEN 4400-1. Dit houdt in dat de Stichting Normering & Arbeid een betrouwbaarheidskeurmerk heeft afgegeven dat garandeert dat Smart Services de (personeels)administratie op orde heeft, op tijd de loon- en/of omzetbelasting betaalt en alleen met (payroll) medewerkers werkt die een werkvergunning hebben voor in Nederland.

Is zo’n payroll bedrijf niet hartstikke duur?

Natuurlijk kost een payroll bedrijf geld, logisch. Jij wilt ook betaald worden voor de diensten die je levert. Maar het bedrag is te verwaarlozen als je na gaat hoeveel tijd en energie het jou oplevert als je niet meer zelf alles hoeft te regelen. Zelfs het opzetten van een eigen afdeling Human Resources is niet meer nodig. Je besteedt je complete personeelsadministratie uit aan een payroll bedrijf. En door geen extra afdeling op te zetten, hoef je geen extra personeel aan te nemen. Iedere ondernemer met personeel kan je vertellen dat personeel zowel een zegen als een vloek kan zijn. Alleen al de regelgeving met betrekking tot ziekmeldingen. Je zou er grijze haren van krijgen. Ook het uitleggen van contracten en loonstroken kost zomaar meer dan een complete werkweek per jaar. Met een goed payroll bedrijf zijn deze zorgen niet (meer) aan de orde. Je bespaart uiteindelijk veel tijd en dus geld door de personeelsadministratie uit te besteden.

Payrolling: een uitkomst voor ieder bedrijf

Waarschijnlijk ken je het Joodse gezegde: “Ik wens je veel personeel”. Of gezegde? Eerder een verwensing! Want met personeel haal je je behalve gemak en meer productie soms veel moeilijkheden op de hals. Wat denk je van ontslagprocedures en ziekteverzuim? Dan is het handig als je iemand kunt inhuren die al die zaken voor je kan regelen. Daar is nu de ideale oplossing voor: payrolling.

Wat is payrolling?

Heel simpel gezegd houdt payrolling in dat het werkgeverschap van je wordt overgenomen. Je bent nog steeds de baas in je bedrijf, je neemt nog steeds je personeel aan, maar je hoeft je niet meer bezig te houden met onder andere het uitbetalen van de lonen, ziek- en betermeldingen en uitleg over contract- en salariszaken. Je kunt jouw tijd beter gaan gebruiken.payroling

De grote voordelen van payrolling

Het allergrootste voordeel is natuurlijk dat je je tijd beter kunt gaan indelen en dus meer kunt gaan verdienen voor je bedrijf. Je personeel komt in dienst van de payroller. Die zorgt nu voor alle administratieve afhandeling. Het betalen van lonen, maar ook begeleiding bij ziekteverzuim volgens de regels van de Wet Poortwachter. Smart Services is op de hoogte van alle regels en CAO- en wetswijzigingen. Alleen al dat je je daar niet meer in hoeft te verdiepen scheelt enorm veel tijd en dus geld.
Je weet van te voren je personele kosten al, hier kun je rekening mee houden in je berekeningen. Je financiële administratie wordt veel inzichtelijker door payrolling, dit levert direct een flinke kostenbesparing op. Voor payrolling betaal je per termijn een vast tarief en je ontvangt een overzichtelijke factuur.

Hoe werkt payrolling in de praktijk

Nadat je je ingeschreven hebt bij Smart Services wordt er snel contact met je opgenomen. Er wordt dan een offerte voor payrolling opgemaakt en na ondertekening wordt het contract opgesteld. Dit contract voor payrolling bestaat uit twee delen: een deel voor jou en een deel voor je personeel. Jouw deel van het contract heet een inleenovereenkomst. Hierin staat dat je je werknemers overdraagt aan Smart Services en dat jij de medewerkers voortaan leent. Het deel voor de werknemer heet de loonovereenkomst. Hierin staat dat de werknemer voortaan in dienst is van Smart Services en uitgeleend wordt aan jouw bedrijf. Het grote voordeel voor je werknemers is dat zij voortaan kunnen terugvallen op een organisatie die gespecialiseerd is in personeel en organisatie. Op de werkvloer verandert niets.