Beroepen

Besparen op kosten deurwaarder

deurwaarderkosten plaatje

Als je actief bent in de B2B en je dus over het algemeen op factuurbasis werkt zal je te maken krijgen met het overschrijden van betalingstermijnen. Het kan dan helaas voorkomen dat het noodzakelijk is om een deurwaarder in te schakelen. De kosten van een deurwaarder kunnen flink oplopen. Het is echter wel zo dat u deze kosten bij uw debiteur kunt vorderen. Alleen in het geval van een faillissement en bij het overlijden van de ondernemer zal u de kosten van de deurwaarder niet kunnen verhalen en dan kan de financiële schade best in de papieren lopen. In dit blog vertellen we je graag meer over de deurwaarderkosten.

Wanneer krijg je te maken met deurwaarderkosten?

Over het algemeen zijn er wat stappen vooraf gegaan om een vordering te incasseren alvorens je te maken krijgt met de kosten van een deurwaarder. Allereerst loop je binnen je eigen onderneming je proces. Dit is vaak kort na het overschrijden van de betalingstermijn een herinnering sturen. Mocht dit niet baten wordt er vaak telefonisch contact opgenomen om tot een goede afspraak te komen. Daarna volgt er een ingebrekestelling. Dit is feitelijk een laatste waarschuwing alvorens u de vordering overdraagt aan een incassobureau. Hierin geef je ook al aan dat de incassokosten volledig verhaald zullen worden op de debiteur. Het incassobureau zal als eerste via minnelijke incasso proberen de vordering te innen. Dit betekent dat er zonder juridische middelen geprobeerd wordt de vordering te innen. Het feit dat de debiteur door een incassobureau wordt aangeschreven helpt vaak om voldoende druk te creëren waardoor er tot betaling wordt overgegaan. Mocht dit niet baten dan gaat het incassobureau over tot juridische incasso. In deze fase zullen ook de deurwaarderkosten om de hoek komen kijken.

Welke deurwaarderkosten kan ik mee te maken krijgen?

In het geval van juridische incasso zal er vaak gedagvaard worden om zodoende via een gerechtelijk uitspraak de debiteur alsnog tot betaling te laten over gaan. Het vonnis dient getekend te worden en dit kan alleen gebeuren door een deurwaarder. Deurwaarder is een ambtelijke functie die een aantal juridische taken toebedeeld heeft gekregen. Het tekenen van een vonnis is daar één van. Daarnaast leggen ze onder andere ook beslag op zaken. Voor deze handelingen rekent de deurwaarder kosten die vastgelegd zijn en dus overal hetzelfde zijn. Nogmaals over het algemeen zal uw debiteur deze kosten betalen doordat de deurwaarderkosten bij de vordering worden opgeteld.