Beroepen

Het NIHBV verricht belangrijke taken

Het NIBHV is het instituut in Nederland dat de veiligheid van werkgevers en werknemers moet garanderen. NIBHV staat voor Nederlands Instituut voor BedrijfsHulpVerlening. Het instituut is verantwoordelijk voor verschillende zaken die allemaal te maken hebben met de veiligheid van personeel op de werkvloer. Dat doen ze onder andere door hulpverleners te trainen en te voorzien van certificaten. Ook moeten ze zorgen voor brandveiligheid binnen bedrijven. Speciaal daarom moet er in Nederland binnen elk middel tot groot bedrijf een controleur aanwezig zijn. Dat is een speciaal opgeleid iemand die het alarmsysteem test. Dat doet hij of zij door periodieke controles uit te voeren aan het systeem. Het kan ook voorkomen dat er onderhoud gepleegd moet worden aan het alarm. G4s leidt dergelijke controleurs op. Je kunt er terecht als je jezelf wilt laten opleiden tot beheer brandmeldinstallaties NIBHV. Daarvoor moet een cursus gevolgd worden en een examen afgelegd worden. Wanneer een cursist slaagt voor de cursus mag hij of zij zich officieel een beheerder van brandmeldinstallaties noemen.

Brand zit in een klein hoekje

Een brandalarm is een cruciaal onderdeel om veiligheid te bewerkstelligen. Uiteraard is het voorkomen van brand belangrijk. Het is echter in bijna alle gevallen onmogelijk om een brand voor 100% uit te sluiten. Een klein incident kan er namelijk al toe leiden dat er een grote brand ontstaat. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan kortsluiting in de meterkast. Je kunt natuurlijk de risico’s zo veel mogelijk minimaliseren. Je kunt er ook voor zorgen dat een brand zich niet snel kan bestrijden. Dat doe je door gebruik te maken van speciale bouwmaterialen en door bijvoorbeeld brandwerende deuren te gebruiken. Al deze initiatieven leiden tot een veiligere omgeving. Toch is de uitbraak van brand niet uit te sluiten. Wanneer dat gebeurt is de evacuatie van de aanwezige mensen het allerbelangrijkste. Door mensen door middel van een alarmsysteem tijdig te informeren hebben ze een veel beter kans om het gebouw op tijd te verlaten.