Beroepen

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies?

arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij de keuze voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) speelt de hoogte van de premie een grote rol. Aan de ene kant wil je niet teveel premie te betalen, maar aan de andere kant wil je ook niet al te veel inkorten op de voorwaarden. De kosten voor een AOV hangen van verschillende factoren af welke in dit artikel verder worden toegelicht.

AOV criteria

De hoogte van de premie hangt grotendeels af van de AOV-criteria. De meeste verzekeraars maken onderscheid tussen verschillende AOV pakketten, namelijk beroepsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid. Het eerstgenoemde pakket is het duurst, aangezien je een uitkering ontvangt wanneer je huidige baan niet meer kunt uitvoeren. Het maakt dan niet uit of je wel of niet in staat bent een andere baan uit te voeren. Bij passende arbeid wordt er gekeken naar je gesteldheid en op basis daarvan een inschatting gemaakt welke functies je nog kunt uitoefenen. Er wordt in dit geval nog wel gekeken naar je arbeidsverleden en studie. Bij gangbare arbeid – de voordeligste optie – ontvang je een uitkering maar zal je elk baantje die je nog kunt uitvoeren moeten doen.

De hoogte van de uitkering

Bij het bepalen van de hoogte van de premie wordt er gekeken naar je huidige inkomen, de mate van jouw arbeidsongeschiktheid en het maximale bedrag dat je uitgekeerd wilt hebben. Hoe hoger het maximale uitgekeerde bedrag hoe meer premie je betaalt. De hoogte van de premie hangt doorgaans af van de voorwaarden. Lees daarom de voorwaarden goed door voordat je een AOV afsluit.

Het betalingstermijn

Tot slot heeft de betalingstermijn invloed op de hoogte van de premie. Bij het afsluiten van je verzekering wordt er gevraagd of je per maand, kwartaal, per halfjaar of per jaar de premie wilt betalen. Sommige verzekeraars brengen een opslag in rekening voor mensen die maandelijks willen betalen. Daarbij krijg je vaak korting wanneer je de totale premie voor het hele jaar in een keer betaald.


Tot slot speelt de contractduur een belangrijke rol voor de hoogte van de premie. Hoe langer het contract hoe minder premie je betaalt. Daarnaast kan het voordeliger zijn om eens in de drie jaar over te stappen, omdat verzekeraars haar premies regelmatig veranderen. De contractduur heeft niks te maken met de loopduur van je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Naarmate je ongeschikt bent verklaard ontvang je een uitkering net zolang als dat in de voorwaarden is opgenomen.