Solliciteren

Wat kan een payroll bedrijf voor jouw bedrijf doen?

Een payroll bedrijf neemt jou, letterlijk, de loonadministratie uit handen. Maar dat is láng niet het enige dat ze voor je kunnen doen. Wat denk je van de hele rompslomp rond de Wet Poortwachter? Je moet haast Personeel & Organisatie gestudeerd hebben om daar ook maar iets van te begrijpen. En dan nog veranderen de regels eens in de zoveel tijd. Nèt wanneer je denkt ze onder de knie te hebben… Een payroll bedrijf is van alle regeltjes op de hoogte.
Payroll

Is het wel verstandig om in zee te gaan met een payroll bedrijf?

Het is alleen verstandig om in zee te gaan met een payroll bedrijf als je zeker wilt weten dat jouw rechten en plichten en die van je werknemers goed beschermd en nageleefd worden. Hier kun je bij Smart Services zeker van uit gaan. Zij zijn aangesloten bij Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Wanneer je dat weet, weet je ook dat ze goed gecontroleerd worden op een correcte toepassing van de CAO, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Je weet dan dus dat je écht werk uit handen wordt genomen in plaats van er nog een zorg bij te krijgen. Payroll bij Smart Services heeft zelfs nog een certificaat: NEN 4400-1. Dit houdt in dat de Stichting Normering & Arbeid een betrouwbaarheidskeurmerk heeft afgegeven dat garandeert dat Smart Services de (personeels)administratie op orde heeft, op tijd de loon- en/of omzetbelasting betaalt en alleen met (payroll) medewerkers werkt die een werkvergunning hebben voor in Nederland.

Is zo’n payroll bedrijf niet hartstikke duur?

Natuurlijk kost een payroll bedrijf geld, logisch. Jij wilt ook betaald worden voor de diensten die je levert. Maar het bedrag is te verwaarlozen als je na gaat hoeveel tijd en energie het jou oplevert als je niet meer zelf alles hoeft te regelen. Zelfs het opzetten van een eigen afdeling Human Resources is niet meer nodig. Je besteedt je complete personeelsadministratie uit aan een payroll bedrijf. En door geen extra afdeling op te zetten, hoef je geen extra personeel aan te nemen. Iedere ondernemer met personeel kan je vertellen dat personeel zowel een zegen als een vloek kan zijn. Alleen al de regelgeving met betrekking tot ziekmeldingen. Je zou er grijze haren van krijgen. Ook het uitleggen van contracten en loonstroken kost zomaar meer dan een complete werkweek per jaar. Met een goed payroll bedrijf zijn deze zorgen niet (meer) aan de orde. Je bespaart uiteindelijk veel tijd en dus geld door de personeelsadministratie uit te besteden.